Alsident System A/S - Etablering af punktudsugning skal ske ved processer, der udvikler sundhedsskadelig eller generende forurening som f.eks. støv og dampe. Læs mere her om laboratorieudsugning

Anbefalede systemer

Alsident System 75 AL
Alsident System 100 AL
Alsident® System 25 - Kabinetter
  
  
Sugearm i aluminium, kemisk resistent eller antistatisk PP.
Luftmgd.: 80 - 180m3/h.
Sugearm i aluminium, kemisk resistent eller antistatisk PP.
Luftmgd.: 140 - 400 m3/h.
Brug kabinettet til at indkapsle forureningen.
Vi leverer også special-løsninger efter mål.

De forurenende processer i laboratorier kan være meget forskellige fra laboratorium til laboratorium, ligesom de kan variere i mængden af forurening, der skal fjernes. Derfor kan der til punktudsugning afhængigt af den enkelte situtation benyttes en sugearm eller et kabinet.
Helt generelt skal der etableres punktudsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler sundhedsskadelige eller eksplosive forureninger i form af gasser, dampe, støv e.lign. Men punktudsugning kan også begrundes i en forurening, der ikke umiddelbart er sundhedsskadelig, hvis den er generende eller ildelugtende. Disse procesforureninger skal fjernes helt tæt på kilden f.eks. ved en sugearm med en skærm valgt til forureningtype og -kilde, eller ved indkapsling i et lukket system som et kabinet.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi vil anbefale i din arbejdssituation, er du velkommen til at kontakte os.