Alsident System A/S - Punktudsugning kræves bl.a. ved arbejde med sundhedsskadelige kemikalier som formalin, ved laserkirurgi og arbejde med anæstesigasser. Læs mere her om lægeudsugning og speciallægeudsugning
Anbefalede systemer
Alsident System 75 AL Alsident® System 25 - Kabinetter Alsident System 10 Luftvagt
   system 75 AL >> system 25 >> luFtvagt >>   
Sugearm i aluminium med røde eller hvide led.
Luftmgd.: 80 -180m3/h.
Brug kabinettet til at indkapsle forureningen.
Vi leverer også special-løsninger efter mål.
Luftvagt til overvågning af sugeeffektiviteten.
Montagen er hurtig og let - direkte på sugearmen.

Forureningstyper

Der kan være flere forskellige arbejdsprocesser i en lægeklinik, der kræver punktudsugning, f.eks:
  • Arbejde med kemikalier, som fiksering af vævsprøver i formalin (formaldehyd).
  • Laserkirurgi, der udvikler diatermirøg.
  • Arbejde med anæstesigasser.
     

Lukket system til formalin

Til håndtering af formalin anbefaler vi et kabinet, der med et korrekt sug skaber et lukket system, så forurening af omgivelserne undgås. Vi anbefaler en minimums lufthastighed i åbningen på 0,5 m/s.
En sugearm er en god og fleksibel løsning til arbejde med laserkirurgi og anæstesigasser. Sugearmen er selvbærende og kan let positioneres tæt på forureningskilden under arbejdet. Vælg en sugespids og kom helt ned til laserkniven, så sugeeffektiviteten øges.