Alsident System A/S - De antistatiske sugearme fra Alsident System 75 og 100 er godkendt til brug i eksplosiv atmosfære, EX, af Teknologisk Institut

Alsident® Antistatiske Sugearme er godkendt og mærket til brug i eksplosiv atmosfære

Alsident® System Ex-mærker de antistatiske sugearme i System 75 og System 100 til brug i eksplosiv atmosfære.
Sugearmene er testet hos Teknologisk Institut i henhold til flg. standarder EN 80079-36:2016 og EN 80079-37:2016, som underbygger ATEX-direktivet 2014/34/EU. Sugearmene er dermed godkendt til installation i eksplosionsfarlige områder og er mærket:
Ex II 1 GD
Testene er udført både med skærm og den påmonterede jordledning. Det er derfor vigtigt, at ledningen ikke fjernes ved installation. Ledningen skal forbindes med kanalsystemet, således at der opnås en potentialudligning mellem sugearm og ventilationssystem. Det er også vigtigt ved montagen at isolere beslaget fra elektrisk ledende bygningsdele, f.eks. stålsøjler.

I ATEX-områder anbefaler vi at bruge beslag i syrefast rustfrit stål, som anses for gnistfri og dermed opfylder EN 1127-1 pkt. 5.3 "Mechanically generated sparks". I øvrigt er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det påhviler slutkunden at foretage risikovurderingen for den samlede installation. Alsident System A/S anbefaler, at montagen af sugearmen udføres af fagfolk med erfaring inden for eksplosivt arbejdsmiljø.

Alle ESD/Ex sugearme fra Alsident® System leveres med udførlig montagevejledning og overensstemmelseserklæring. Godkendelsesrapporten fra Teknologisk Institut kan downloades her.

Sugearme falder ikke ind under ATEX-direktivet

ATEX-direktivet 2014/34/EU omhandler sikring mod støv- og gaseksplosioner og retter sig især mod anvendelsesområder, hvor der kan forekomme eksplosive koncentrationer af støv fra f.eks. træ, alu, mel, sukker eller andre organiske materialer samt dampe fra f.eks. benzin, acetone, batterier etc. Betingelsen for at udstyret falder ind under ATEX-direktivet er, at det har en EGEN tændkilde (jf. ATEX guidelines 2. edition, part 3.7 equipment).

Statisk elektricitet opstået som følge af mediets flow gennem røret regnes ikke som egen tændkilde i ATEX-perspektiv (jf. ATEX guidelines 2. edition 3.7.2 "own ignition source"). Derfor falder sugearme ikke under ATEX-direktivet, og må derfor ikke mærket med hexagonmærket (fig. 1) og CE-mærket (fig. 2).
 
          
                                                                                                                            fig. 1                   fig. 2

Underbygger ATEX-direktivet

De antistatiske sugearme fra Alsident® System 75 og 100 er testet og Ex-mærket i henhold til EN 80079-36:2016 og EN 80079-37:2016, som begge underbygger ATEX-direktivet 2014/34/EU. Links til mere om ATEX-direktivet her.

Sugearmene fra Alsident® System 75 AS og 100 AS må derfor gerne installeres i potentielle eksplosionsfarlige områder.