Alsident System A/S - Forurening i guldsmedie fra polering, slibning, rensning, lodning, arbejde med kemikalier osv. fjernes hurtigt og effektivt med en sugearm Alsident System. Læs mere her om guldsmedieudsugning og sølvs
Anbefalede systemer
Alsident System 50 AL
Alsident System 75 AL
Alsident System 10 Luftvagt
Lille fleksibel sugearm, som er let at placere.
Vælg aluminium med røde, hvide eller sorte led.
Luftmgd.: 45 - 85 m3/h.
Sugearm til de mellemstore opgaver.
Vælg aluminium med røde eller hvide led.
Luftmgd.: 80 - 180 m3/h.
Luftvagt til overvågning af sugeeffektiviteten.
Montagen er hurtig og let - direkte på sugearmen.

Støv- og kemikalieforurening

Ved guld- og sølvsmedearbejde er der to forureningstyper at tage i betragtning. Der opstår støv ved arbejdsprocesser som polering, slibning og skæring i metallet. Støvet skal fjernes, idet de små partikler ellers vil blive trukket med helt ned i lungerne og forårsage astma, allergi eller mere alvorlige lungesygdomme.
Guld- og sølvsmedearbejde omfatter også brugen af mange kemikalier, der er yderst farlige og udgør en betydelig sundhedsrisiko f.eks. cyankalium. Mange af kemikalierne bliver brugt ved arbejdsprocesser, hvor der smeltes, renses, støbes, overfladebehandles eller loddes.

Punktudsugning sikrer arbejdsmiljøet bedre

De forureninger af arbejdsmiljøet, der findes guld- og sølvsmedier, fjernes hurtigt og præcist med en sugearm fra Alsident® System. Vores sugearme er selvbærende og fleksible. Deres konstruktion af aluminiumsrør med bevægelige led i PP gør dem robuste i forhold til de opgaver, der er i et håndværksmiljø, som en guld- og sølvsmedie.
Med valget af en sugespids i aluminium eller en metalskærm Ø200 kan udsugningen placeres meget tæt på forureningskilden og sikre en høj effektivitet.