Alsident System A/S - Tryktabsdiagrammer til at aflæse tryktabet i vores Alsident System sugearme ved en bestemt luftmængde
Alle vores systemer er blevet testet af Teknologisk mht. tryktab gennem sugearme og lydniveau. I diagrammerne nedenfor finder du en graf til aflæsning af resultaterne. Målingerne er foretaget på forskellige modeller i systemet og i 3 forskellige positioner. Resultatet, der kan aflæses i diagrammerne, er et gennemsnit af de enkelte målinger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.
 
Tryktabsdiagrammer:
Størrelse
 
54 KB
 
61 KB
 
51 KB
 
58 KB
 
61 KB
 
55 KB