Alsident System A/S - Find svar på de oftest stillede spørgsmål omkring sugearme og andre produkter fra Alsident System
Hvordan finder jeg ud af, hvilken sugearm jeg skal bruge?
Valg af system (rørdiameter) og luftmængde afhænger af forureningsmængden og forureningskildens størrelse. Under Brancher giver vi en kort vejledning omkring forureninger og valg af produkter inden for udvalgte brancher. Finder du ikke din branche der, er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.
 
Hvad består en komplet sugearm af?
En komplet sugearm består af selve armen, en skærm og et beslag. Vi tilbyder mange forskellige kombinationsmuligheder, så alle tre dele skal bestilles separat. 
 
Hvordan kan jeg se, om der kommer tilstrækkelig luft gennem min sugearm?
Man kan ikke umiddelbart se på en sugearm, om luftmængden er korrekt indreguleret. Når ventilationsfirmaet/installatøren afleverer anlægget til dig, bør du bede om at få udleveret en indreguleringsrapport, der dokumenterer luftmængden gennem sugearmen/sugearmene.
 
Som yderligere sikkerhed for anlæggets funktion kan vi levere en luftvagt, som sættes på hver enkelt sugearm. Luftvagten giver, efter programmering, alarm med både lyd og lys, når luftmængden falder til under den fastsatte grænse.  
 
 Min Alsident-luftvagt er monteret på hovedkanalen. Hvorfor virker den ikke? 
En luftvagt fra Alsident er kun beregnet til at montere på selve sugearmen lige efter spjældleddet og ikke på hovedkanalen.
 
Min sugearm synker - hvad er der galt?
Tjek i første omgang, om sugearmen er vendt korrekt ved montagen. Når du står foran sugearmen, skal spjældvingen vende mod højre hånd, og de små skruer på spjældleddet skal vende op/frem. Vender sugearmen ikke korrekt, kommer den indvendige fjeder i det første led ikke i brug, i værste fald kan fjederen være ødelagt. Vender sugearmen korrekt, så prøv at spænde fingerskruerne på siden af det led, der synker. Er de i forvejen meget spændte eller går de hurtigt løs igen, så er det bedst at kontakte os for yderligere hjælp. Ofte vil vi gerne have tilsendt billeder af installationen og af sugearmen i brugs- og hvileposition. Herved har vi den bedste mulighed for at identificere problemet og finde en løsning.
 
 
Fandt du ikke hjælp til dit spørgsmål på denne side, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os, så vi kan give dig de råd og den vejledning, som du præcis har brug for.