Alsident System A/S - Generelle krav til procesventilation. Hvad er procesventilation? Hvad siger kravene? Hvor kan jeg finde mere information?

Procesventilation kan defineres som en mekanisk ventilation med både udsugning - i form af punktudsugning - og indblæsning af frisk luft med en passende temperatur, så der ikke opstår trækgener.

I Arbejdstilsynets Vejledning nr. A.1.1 Ventilation på faste arbejdssteder finder du bla. disse krav til procesventilationen:
  • Ved arbejdsprocesser, hvor der opstår forurening, der er sundhedsskadelige, eksplosive eller på anden vis generende, som f.eks. ildelugt, skal der etableres procesventilation.
  • Procesventilationen skal fjerne forureningen effektivt.
  • For at undgå at forureningen slipper ud i rummet, skal procesventilationen etableres således, at udsugningen sidder i forbindelse med den enkelte arbejdsproces som punktudsugning.

Mere information om Alsident Systems sugearme:

Alsident System Brancher

Alsident System Dimensioneringsprogram
brancher >> sugearme >> skærme >> dimensionering >>
Find regler, anbefalinger og produkter, der relaterer sig til netop din branche.
Se de generelle krav til punktudsugning.
Find vores brede udvalg af sugearme her. De findes i 4 systemer med forskellige diametre og materialer, så det er muligt at finde præcis den sugearm du behøver.
Vores skærmprogram omfatter mange modeller til hvert system. Det giver dig mulighed for at vælge den skærm, der egner sig bedst til din arbejdsproces og forureningstype.
Dimensioneringsprogrammet giver dig en unik mulighed for at visualisere dine ønsker og krav til sugearm og tilbehør.