Alsident System A/S - Slibestøv fra negle er en let støv, som kan blive hængende i luften længe efter. Støv og kemikalier udgør en sundhedsrisiko og fjernes let med en sugearm. Læs mere her om neglestudioudsugning
Anbefalede systemer
Alsident System 50 AL
Alsident System 50 Flex
Alsident System 10 Luftvagt
  
  
Lille fleksibel sugearm, som er let at placere.
Vælg aluminium med røde, hvide eller sorte led.
Luftmgd.: 45 - 85 m3/h.
Lille sugearm med fleksibel selvbærende sugespids.
Monteres direkte på bordet.
Luftmgd.: 45 - 85 m3/h.
Luftvagt til overvågning af sugeeffektiviteten.
Montagen er hurtig og let - direkte på sugearmen.

Støv og kemikalier

Slibning af negle og evt. hud skaber en let støv, der kan hænge i luften i op mod 30 min. efter slibningen. Samtidig er støvpartiklerne så små - mellem 0,8 - 1,6 µm - at de ikke filtreres fra ved indånding, men i stedet trækkes med helt ned i lungerne. Det skaber en sundhedsrisiko, da støvet kan indeholde bakterier.
En anden forureningskilde i neglestudiet er de kemikalier, der kan være i de produkter, der bruges til kunstige negle og lakering. De kan være både allergi- og kræftfremkaldende - f.eks. den formaldehyd, der findes i mange neglehærdere.

Punktudsugning fjerner risiko

Disse forureninger fjernes hurtigt og effektivt med en sugearm fra Alsident® System. De to anbefalede systemer kan med valg af sugespidsen komme helt tæt på arbejdet med neglene og fjerne forureningerne, inden de når din og kundens indåndingszone. Vær opmærksom på at forureningen SKAL føres til det fri og IKKE må recirkuleres i rummet. Sugearmene er små og kan skubbes helt væk, når de ikke er i brug.