Alsident System A/S - Hvad er punktudsugning og hvilke generelle krav gælder der? Hvad siger Arbejdstilsynets regler
De udvalgte brancher er et bredt udsnit af de mere end 30 brancher vores sugearme benyttes i. Fandt du ikke din branche blandt disse, så kan du under Punktudsugning læse om de generelle krav, der er opstillet af Arbejdstilsynet.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for rådgivning om valg af sugearm og skærm.