Alsident System A/S - Punktsug i faglokaler. Gode råd til valg af sugearm ved forureningskilder som lodning, fysikforsøg med kemikalier og andre forurenende processer. Læs mere her om faglokaleudsugning
Anbefalede systemer
Alsident System 50 AL Alsident System 75 AL Alsident System 100 AL
System 50 AL >> System 63 >> System 75 AL >> system 100 al >>
Lille fleksibel sugearm, som er let at placere.
Vælg aluminium med røde, hvide eller sorte led.
Luftmgd.: 45 - 85 m3/h.
Let bevægelig sugearm med én-håndsbetjente led.
Lavet i hvid polypropylen (PP).
Luftmgd.: 60 - 120 m3/h.
Sugearm til de mellemstore opgaver.
Vælg aluminium med røde eller hvide led.
Luftmgd.: 80 - 180 m3/h.
Sugearm i aluminium med hvide led til de store opgaver.
Luftmgd.: 140 - 400 m3/h.

Forureningstyper

Her et par eksempler på de forureningtyper, der bl.a. kan være i folkeskoler og gymnasier:
  • Arbejdsprocesser, hvor der anvendes materialer, der indeholder organiske opløsningmidler.
  • Ved lodning.
  • Arbejdsprocesser, der udvikler støv.
  • I biologi / natur og teknik, hvor der udføres forsøg med kemikalier eller andre processer, der afgiver dampe, gasser eller ildelugt.

Vælg system efter undervisningsniveau

I folkeskolen er det mest brugte system 50 aluminium eller system 63. Hvis du vælger at bruge system 50 al, så vær opmærksom på at vi i det tilfælde anbefaler, at der monteres en system 75 aluminium sugearm ved lærerbordet. Det gør vi ud fra den betragtning, at det oftest er læreren, der laver de største og farligste forsøg, hvorfor en system 50 sugearm ikke vil være tilstrækkelig.
 
I gymnasier anbefaler vi system 75 aluminium, da eleverne her ofte laver større forsøg.
System 75 er ligeledes anvendelig i universiteterne, men her anbefaler vi også system 100 aluminium, der er brugt i en række udenlandske universiteter bl.a. i Holland.

Aluminiumsudgaven

Vi anbefaler den almindelige aluminiumsudgave af systemerne 50, 75 og 100 til undervisningsbrug ud fra den betragtning, at kemikalierne ikke er så aggressive og i så store koncentrationer, at det er nødvendigt at vælge de kemisk resistente systemer. System 63 leveres udelukkende i hvid PP, men skærmprogrammet inkluderer også klare skærme, der egner sig til ikke-aggressive miljøer.

Er arbejdsprocessen lodning, kan den almindelige system 50 aluminium også benyttes. Nogle steder vælger man dog den antistatiske ESD-version af system 50. Det er en vurdering, om det i folkeskolen er nødvendigt at ESD-sikre arbejdsområdet.
Kombinationen af faste rør og letbevægelige led giver en sugearm, der har en høj holdbarhed, der egner sig godt til undervisningsbrug, hvor sugearmene ofte bliver håndteret mere hårdhændet.