Alsident System A/S - Arbejde med formalin og anæstesigasser, laserkirurgi og diatermirøg er et lille udvalg af de forureningskilder der kan kræve udsugning i en dyreklinik. Læs mere her om dyrlægeudsugning
Anbefalede systemer
Alsident System 75 AL Alsident® System 25 - Kabinetter Alsident System 10 Luftvagt
system 75 AL >> system 25 >> luFtvagt >>
Sugearm i aluminium med røde eller hvide led.
Luftmgd.: 80 -180m3/h.
Brug kabinettet til at indkapsle forureningen.
Vi leverer også special-løsninger efter mål.
Luftvagt til overvågning af sugeeffektiviteten.
Montagen er hurtig og let - direkte på sugearmen.

Forureningstyper

Der er flere forskellige arbejdsprocesser i en dyreklinik, der kræver punktudsugning:
  • Arbejde med kemikalier som f.eks. fiksering af vævsprøver i formalin (formaldehyd).
  • Arbejde med anæstesigasser.
  • Laserkirurgi, der udvikler diatermirøg.
  • Tandrensning, der udvikler aerosoler, samt foregår under narkose.
  • Håndtering af lægemidler, der kan danne støv og aerosoler.

Sugearm til de fleste opgaver

En sugearm er en god løsning til punktudsugning i forbindelse med de fleste arbejdsprocesser, da den giver stor fleksibilitet. Vi anbefaler en luftmængde på min. 100 m3/h.

Kabinet til formalin

Den bedste løsning til håndtering af formalin og lægemidler er et kabinet, da det med korrekt sug skaber et lukket system, så udslip til rummet undgås. Vi anbefaler en min. lufthastighed over åbningen på 0,5 m/s.