Alsident System A/S - Ved punktudsugning gælder det om at fjerne forureningen så effektivt som muligt. Her kan du læse om tre simple råd til at optimere effektiviteten på din sugearm

Ved punktudsugning gælder det først og fremmest om at fjerne forureningen effektivt. For at opnå den bedst mulige effektivitet er der tre simple regler, du bør følge:
 
1. Placér skærmen rigtigt i forhold til forureningskilden.
2. Vælg den rigtige skærm.
3. Kom så tæt på forureningskilden som overhovedet muligt.
 
1. Skærmplacering:
Man kan inddele skærmeplaceringer i tre grupper: lodret, vinklet og vandret skærmåbning (se ill. 2-4).
Mange brugere vælger oftest placeringen med den vandrette skærmåbning, men det er ofte også den mindst effektive. Og da de forskellige skærmtyper egner sig til forskellige placeringer, er det derfor vigtigt at tage stilling til den bedste skærmplacering før valg af skærm.
 
Forureningens spredingskarakteristika er af afgørende betydning for skærmens placering. Der findes mange forskellige forureningstyper med forskellige spredningskarakteristika f.eks. hvirvlende støv, varm dam, lodderøg og tunge gasser. Den lodrette og vinklede placering er generelt mere effektive end den vandrette, da de begge og især den lodrette får styrket gribezonen af den nærliggende vandrette flade. Den vandrette placering er derimod mindre effektiv. Du kan evt. se mere i vores effektivitetsmålinger.
 
Eksempel 1:
En tung gas, der afdamper stille og roligt, vil lægge sig ned mod en flade (bord) og sprede sig ud over denne. Her vil den bedste placering være med skærmåbningen lodret placeret mod bordet.
 
Eksempel 2:
En varm damp stiger derimod opad med en vis hastighed. I den situation vil en vinklet placering af skærmåbningen over og evt. lidt bag forureningskilden være at foretrække.
 
Disse to placeringer vil føre til valg af to forskellige typer skærme.
 
2. Valg af skærm
Vi anbefaler de enkelte skærme til én, ofte to, af de tre mulige skærmplaceringer. Generelt kan siges, at de runde kuppelskærme egner sig godt til vinklet eller vandret placering, mens fladskærmen er bedst til lodret eller vinklet placering. Den firkantede skærm kan med sit design naturligt placeres i alle tre positioner. Men den har den bedste effektivitet ved den lodrette og den vinklede placering. Se mere om de enkelte skærmes placering under skærmoversigten for de enkelte systemer.
 
Eksempel 1 - fortsat:
Til placeringen med lodret skærmåbning til den tunge gas findes der flere skærme, der egner sig. Antallet afhænger præcist af Systemet (50, 63, 75 eller 100), men en skærm, som er tilgængelig i alle fire systemer er fladskærmen. Den er designet til lodret skærmåbning og placering på eller i nærheden af en vandret flade (bord). Ved denne placering af skærmen, vil den opbygge et træk hen over bordet, som vil lede den tunge gas hen til skærmen og ud.
 
Eksempel 2 - fortsat:
Til den vinklede placering af skærmåbningen ved den varme damp findes også flere forskellige skærme, der er egnede bl.a. fladskærmen, men til denne placering og forurening til et godt valg være en rund kuppelskærm, diameteren afhænger af forureningskildens størrelse.
 
3. Afstand og tværstrømme
Punktudsugningens effektivitet er også meget afhængig af både afstanden til forureningskilden og bevægelserne i den omgivende luft. Dvs. at jo tættere skærmen placeres på forureningskilden, jo større udsugningseffektivitet opnår man.
 
Dernæst kan man med fordel placere skærmen i den retning, som forureningen bevæger sig. Dvs. hvis en tværstrøm i lokalet f.eks.  kuldenedfald fra et vindue hen over bordet, fører forureningen i en bestem retning, så placer skærmen, så forureningens retning og fart udnyttes (se ill. 5-6).
Alsident System Punktudsugning med Coanda-effekt