Alsident System A/S - Uddrag af ATs vejledning Faste arbejdssteders indretning - Alsident System
Herunder finder du et uddrag af bekendtgørelsen, som er relevant i forhold til punktudsugning.
Hele teksten kan du finde som pdf via linket i overskriften.
 
§35.  Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.
 
stk. 2.   Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.
 
stk. 3.   Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler.
 
stk. 10.   De i stk. 1 og 2 nævnte ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion.
 
§37, stk. 2.  Afkastningsluften skal føres ud i det fri. Afkast skal placeres således, at mindst mulig afkastluft suges ind ved udeluftindtag gennem vinduer og døre eller giver anledning til gener på arbejdsstedet i øvrigt.